NATANCNOST IN DETAJLI

#PRECSION

ENA IZMED DROPPIN VRLIN JE NATANCNOST IN USMERJENOST V DETAJLE. V NASPROTJU Z INDUSTRIJSKO IZDELANIMI OBLACILI, JE PRI ROCNO IZDELANIH DROPPIN ARTIKLIH VSAK ODREZ NATANCNO ZAROBLJEN IN ZASCITEN PROTI PARANJU IN UNICENJU. TAKO SO OBLACILA TRAJNEJSA IN BOLJ KAKOVOSTNA.

DROPPIN LJUBI DETAJLE. MANJSE STRANSKE VSIVNE ETIKETE, PASPULIRANI OVRATNIKI, OKRASNI PRSNI ZEPKI, VIDNI OKRASNI SIVI IN ODSTEKAN, POZIVLJUJOC POTISK S KVALITETNIMI TOPLOTNO PRENOSLJIVIMI FOLIJAMI.