NATANČNOST

NATANCNOST IN DETAJLI

#precision

ENA IZMED DROPPIN VRLIN JE NATANCNOST IN VEDNO VECJE USMERJANJE POZORNOSTI V DETAJLE. NA VSAKEM KOSU OBLACILA JE OGROMNO DETAJLOV IN OKRASNIH/VARNOSTNIH SIVOV. V NASPROTJU Z INDUSTRIJSKO IZDELANIMI OBLACILI, JE PRI ROCNO IZDELANIH DROPPIN ARTIKLIH VSAK ODREZ NATANCNO ZAROBLJEN IN Z DODAKTNIMI OKRASNO VARNOSTNIMI SIVI ZASCITEN PROTI PARANJU IN UNICENJU. TAKO SO OBLACILA TRAJNEJSA IN BOLJ KAKOVOSTNA.

DROPPIN LJUBI DETAJLE. MANJSE STRANSKE VSIVNE ETIKETE, PASPULIRANI OVRATNIKI, OKRASNI PRSNI ZEPKI, VIDNI OKRASNI SIVI IN ODSTEKAN, POZIVLJUJOC POTISK S KVALITETNIMI TOPLOTNO PRENOSLJIVIMI FOLIJAMI.